Product search

KETTLER ALU-RAD WAARBORG VAN EURORAD DEUTSCHLAND GMBH

In principe geven wij op alle producten de binnen de EU toepasselijke garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. U vindt meer hierover in onze algemene voorwaarden.

 

Het eerste aanspreekpunt voor de garantie is altijd de KETTLER ALU-RAD-vakhandelaar door wie het product werd geleverd. 

 

In het algemeen zijn accidentele schade, defecten als gevolg van slijtage en schade door vandalisme uitgesloten van garantie.


KETTLER ALU-RAD GARANTIEBEPALINGEN

De garantie geldt gewoonlijk alleen voor de originele koper van de betreffende fiets en is niet overdraagbaar.

 

In het algemeen zijn accidentele schade, defecten als gevolg van slijtage en schade door vandalisme uitgesloten van garantie.

 

Als er aanspraak wordt gemaakt op garantie, leidt dit niet tot een uitbreiding of een nieuw begin van de garantieperiode.

 

Het indienen van het volledig ingevulde garantiebewijs voorzien van winkelstempel met aankoopbon is absoluut vereist. Anders is een snelle en positieve afwikkeling van de garantie niet mogelijk.

 

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de garantie te weigeren indien de vereiste documenten niet worden geproduceerd met het gereclameerde onderdeel.

 

Een aanspraak op garantie moet altijd worden ingediend bij een erkende KETTLER ALU-RAD-vakhandelaar (het beste bij de handelaar waar het artikel is gekocht). U hebt echter ook de mogelijkheid om onze servicehotline te bellen of ons een e-mail te sturen.


OVERIGE OPMERKINGEN

De volgende punten zijn uitgesloten van waarborg/garantie:

 

  • Ongevallen of andere omstandigheden buiten de macht van de fabrikant
  • Reparaties door derden of reparaties in een niet door de fabriek erkende werkplaats
  • Fietsen waarvan het framenummer gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt is.

 

In geval van aanspraak op garantie heeft KETTLER ALU-RAD de mogelijkheid om naar eigen inzicht de defecte onderdelen te repareren of te vervangen. Indien een onderdeel van hetzelfde type, dezelfde maat of dezelfde kleur niet meer leverbaar is, kan KETTLER ALU-RAD een onderdeel, dat als vervangend onderdeel kan worden gezien, ter beschikking stellen als dekking van de aanspraak op garantie. De garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van defecte onderdelen. Er kunnen geen verdere claims worden gesteld.

 

Een garantie die verder gaat dan de wettelijke garantie is uitsluitend van toepassing op het defecte onderdeel. De benodigde manuren resp. voorkomende verpakkings- of verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

 

Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt indien er wijzigingen aan het oorspronkelijke ontwerp zijn aangebracht, de fiets niet wordt gebruikt voor het beoogde doel, of wanneer er andere overbelasting aanwezig is. Er kan tevens geen aanspraak op garantie worden gemaakt bij schade als gevolg van eerdere valpartijen of ongevallen.

 

Voor schade veroorzaakt door incompatibele of ongepaste montagestukken bestaat geen aanspraak op garantie.

* Adviesverkooprijs

Fouten, drukfouten, levering- en technische wijzigingen onder voorbehoud. Kleurafwijkingen zijn mogelijk. Stand: December 2018